Света Тројица

Историја манастира Света Тројица

Manastir Sveta Trojica

Црква манастира Свете Тројице је по својој архитектури најлепши храм у Овчарско-Кабларској клисури, смештен на југозападним шумовитим падинама. Није утврђено ко је подигао манастир, ни када се то десило. На основу досадашњих сазнања који се ослањају на турске пописе, овај манастир потиче из друге половине XVI века. И овај манастир је претрпео страдања крајем XVII века, као и остали манастири у Србији. Црква манастира Свете Тројице је једнобродна грађевина са правоугаоним певницама и куполом изнад средишњег дела цркве, развијеним олтарским простором на источној и припратом на западној страни, дозиданом после изградње наоса. Она својим општим склопом и пропорцијама представља не само најзначајнији архитектонски споменик у Овчарско-кабларској клисури, већ је једно од најлепших градитељских остварења са краја XVI века у Српској православној цркви.

Црква има два звоника а украс је кубе са богато обрађеним прозорима. Иконостас је рад Николе Марковића из 1868 године. Од живописа сачуване су две фреске из 17.века. на уласку у храм представа Св. Тројице а унутра Богородица са Христом.Манастир је мушки.