Велуће

Историја манастира Велуће

Manastir Veluce

Jугозападно од Трстеника а близу села Стопане налази се овај манастир. По предању подигао га је Јован Бранковић унук деспота Ђурђа Бранковића. Међутим поред њега помињу се још четири ктитора:
властелини Оливер, Дејан, Констатин и Братан. Манастирска црква је првобитно била посвећена Св.Николи а касније Ваведењу. Сматра се да је настао крајем XIV века и по стилу градње припада моравској школи. Фреске су добро очуване али немају неку значајнију уметничку вредност. Као што је архитектура скромна
тако је и живопис још скромнији. Конзервација цркве урађена је у периоду од 1971-1973 год. а конзервација фресака од 1965-1975 год.