Пећка Патријаршија

Историја манастира Пећке Патријаршије

Радом и утицајем Св. Саве и његових наследника на жичко-пећком престолу Српска православна црква у држави Немањића постала је врло важан фактор не само у религијско-културном него и у политичком животу српскога народа. Стога је сасвим природно да је, са јачањем политичке и економске моћи српске државе, упоредо растао и углед и снага и Српске православне цркве. Кад је краљ Душан, у напону своје политичке моћи, одлучио да се прогласи царем Срба и Грка, у исто време је и старешина православне цркве у његовој проширеној држави имао да добије наслов патријарха. Детаљније>>

Архитектура

Ризница

Manastir Pecka Patrijarsija

Манастир Пећка Патријаршија