Историја Епархије далматинске


Историја манастира Епархије далматинске

Православни становници у приморским градовима и на далматинским острвима срећу се још у раном средњем веку. Били су то углавном православни Грци, а касније у XIV, XV и XVI веку, постоје и колоније Срба.

У XIV веку, основана су три српска манастира: Крупа (1317), Крка (1350) и Драговић (1395), који постају духовна средишта, културна стецишта и национална зборишта српског народа у Далмацији.

Географски положај Далмације у многоме је условио ток њене историје, која има врло мало мирних периода. Ту су се, као уосталом мање више на цијелом Балкану, укрштали политички интереси Истока и Запада. Туда је ишла граница подијељеног римског царства; ту су се сретале и сукобљавале двије културе, два менталитета, двије народносне групе, Романи и Словени, напосљетку — двије цркве. Зато је историја овог подручја одвајкада испуњена трпљењем, нажалост и у области вјерског живота њених хришћанских становника.