Протојереј др Радомир Поповић

КРАТАК ПРЕГЛЕД СРПСКЕ ЦРКВЕ КРОЗ ИСТОРИЈУ

ОДАБРАНА ЛИТЕРАТУРА

Р. Грујић, Православна Српска црква, Крагујевац 1989.

М. Јанковић, Епископије и митрополије српске цркве у средњем веку, Београд 1985.

Ђ. Слијепчевић, Историја Српске православне цркве 1-3, Београд 1992.

Историја Српског народа 1-6, Београд 1981-1986.

Епископ Сава, Српски јерарси, Београд 1996.

Љ. Стојановић, Стари српски записи и натписи, Београд 1982

Задужбине Косова, Призрен – Београд 1987.

М. Пурковић, Сриски патријарси средњег века, Диселдорф 1967.

Ј. Поповић, Житија Светих I-XII, Београд 1971-1980.

Р. Самарџић, Мехмед-паша Соколовић, Београд 1975.

Група аутора, Споменица Св. Сава Немањић, историја, предање, Београд 1979.

Група аутора, Споменица СПЦ. I (прва) 1219-1969. и II (друга) 1920-1970.

П. Пузовић, Прилози за историју СПЦ 1-2, Ниш-Београд 1997-2000.