Услови коришћења

ВЛАСНИШТВО САДРЖАЈА

Интернет сајт hodocasnik.com (у даљем тексту: ПОРТАЛ) и сви текстови, логотипи, графика, слике, аудио материјал и остали материјал на овом ПОРТАЛУ , јесу ауторско право или власништво аутора Хаџи Срђана Ћирковића (у даљем тексту: АУТОР), или су на интернет сајт постављени уз дозволу власника или овлашћеног НОСИОЦА ПРАВА. Коришћење ПОРТАЛА, осим на начин описан у овим условима коришћења, без писане дозволе власника ПОРТАЛА је строго забрањено.

НЕПОШТОВАЊЕ овог правила повлачи кривичну и материјалну одговорност.

Корисници су дужни да редовно читају услове коришћења, чиме ће се сматрати да сталним коришћењем ПОРТАЛА, и било којег његовог дела, у сваком тренутку упознати с актуелним правима и условима, те да су их разумели у целости.

ВАША УПОТРЕБА ПОРТАЛА

НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО „пресликавање“ почетне стране ПОРТАЛА.

Сви посетиоци имају право да користе садржаје ПОРТАЛА, уколико не крше права и услове коришћења.

ПОРТАЛ састоји се од властитих садржаја, садржаја преузетих са других веб презентација и из других извора. И поред настојања да се преузимају проверене и тачне информације, ПОРТАЛ се не може сматрати одговорним за тачност и ажурност података који су добијени од других извора.

Сви садржаји са ПОРТАЛА се могу преузимати у НЕКОМЕРЦИЈАЛНЕ СВРХЕ и под условом да се као извор наведе ПОРТАЛ.

Сви садржаји ПОРТАЛА објављени су у доброј намери, те се ПОРТАЛ не може сматрати одговорним за било какву штету насталу коришћењем истих.

ЛИНКОВИ НА ДРУГЕ САЈТОВЕ

АУТОР нема обавезу да се упознаје са садржајем сајтова трећих страна, не контролише сајтове трећих страна и не одговара за сајтове трећих страна (као ни за услуге или садржај које оне пружају).

Линкови садржани на ПОРТАЛУ који воде на независне сајтове трећих страна су приказани искључиво због погодности за Вас.

Уколико одлучите да приступите неком од сајтова на које воде линкови са ПОРТАЛА, чините то на сопствену одговорност.

ПОРИЦАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ КОРИШЋЕЊЕМ ПОРТАЛА

ПОРТАЛ користите на сопствени ризик. АУТОР није одговоран за материјалну или нематеријалну штету, директну или индиректну која настане из коришћења или је у некој вези са коришћењем ПОРТАЛА или његовог садржаја.

Садржај ПОРТАЛА може садржати нетачне податке или штампарске грешке. Промене на ПОРТАЛУ се могу направити периодично у било ком тренутку и без обавештења. Међутим, АУТОР се не обавезује да редовно ажурира информације садржане на овом ПОРТАЛУ. Такође, АУТОР не гарантује да ће ПОРТАЛ функционисати без прекида или грешака, да ће недостаци бити благовремено исправљани или да је ПОРТАЛ компатибилан са вашим хардвером или софтвером.

ПОРТАЛ НЕ СНОСИ ОДГОВОРНОСТ ЗА БИЛО КАКВУ ШТЕТУ насталу скидањем фајлова или приступом било каквом садржају на ИНТЕРНЕТУ до кога се дошло помоћу ПОРТАЛА.

УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА АНДРОИД АПЛИКАЦИЈА АУТОРА

Употребом АНДРОИД АПЛИКАЦИЈА (у даљем тексту: АПЛИКАЦИЈА), КОРИСНИК прихвата и обавезује се да ће се придржавати следећих услова коришћења:

1) НЕДОЗВОЉЕНА УПОТРЕБА:

Да АПЛИКАЦИЈЕ не користи у било какве законом и другим важећим прописима међународног права недозвољене сврхе и радње или да исте подржава. Да не врши кривична дела ни привредне преступе у вези са АПЛИКАЦИЈОМ, те да не повређује ничија лична права, добре пословне обичаје и правила о заштити права потрошача.

2) НЕДОЗВОЉЕН САДРЖАЈ:

ДА АПЛИКАЦИЈЕ НЕ КОРИСТИ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ИЛИ РАСПИРИВАЊЕ НАЦИОНАЛНЕ, РАСНЕ, ВЕРСКЕ ИЛИ ДРУГЕ НЕРАВНОПРАВНОСТИ, МРЖЊЕ ИЛИ НЕТРПЕЉИВОСТИ, НИ ЗА ПРОМОВИСАЊЕ, ШИРЕЊЕ И ПРОМОЦИЈУ НАСИЉА, ВРШЕЊЕ НЕЛОЈАНЕ КОНУКРЕНЦИЈЕ.

3) ИНТЕЛЕКТУАЛНА СВОЈИНА:

Да на садржаје везане за АПЛИКАЦИЈЕ неће постављати било какав материјал, у било ком облику, за чије постављање нема одговарајућа АУТОРСКА ПРАВА, ЛИЦЕНЦЕ.

4) ЗЛОУПОТРЕБА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ:

Да АПЛИКАЦИЈЕ не користи за слање СПАМ ПОРУКА (ЕМАИЛ ПОШТЕ, СМС, ЕЛЕКТРОНСКЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ, ВЕСТИ, БЛОГ И ДРУГО).

5) НЕОВЛАШЋЕН ПРИСТУП ТУЂИМ РЕСУРЦИМА И САДРЖАЈИМА:

Да не врши покушаје употребе АПЛИКАЦИЈЕ за било који вид остваривања приступа и контроле над ресурсима и садржајима трећих лица.

6) ОМЕТАЊЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА:

Да не врши ометање (директно или индиректно омогућавајући овакве активности) у раду трећих лица (других корисника).

7) ПРЕОПТЕРЕЋИВАЊЕ ДЕЉЕНИХ РЕСУРСА:

Да коришћењем АПЛИКАЦИЈЕ не врши слање података или захтева за подацима у количинама који значајно превазилазе уобичајене и могу да изазову загушење комуникационих канала, мреже, сервера, хостова или сервиса.

8) ДИСТРИБУЦИЈА ВИРУСА:

Да АПЛИКАЦИЈЕ неће користити за ширење било каквог облика Интернет вандалских програма, порука и података (вируси, тројанци, спywаре, малwаре, хоаx, пирамидалне шеме и слично) или другог софтвера који може нанети штету трећим лицима, рачунарима или садржини рачунара трећих лица.

ПОРИЦАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ КОРИШЋЕЊЕМ АПЛИКАЦИЈА

АПЛИКАЦИЈЕ користите на сопствени ризик. АУТОР није одговоран за материјалну или нематеријалну штету, директну или индиректну која настане из коришћења или је у некој вези са коришћењем АПЛИКАЦИЈА.

Промене на АПЛИКАЦИЈАМА се могу направити периодично у било ком тренутку и без обавештења. Међутим, АУТОР се не обавезује да редовно ажурира информације садржане у АПЛИКАЦИЈАМА. Такође, АУТОР не гарантује да ће АПЛИКАЦИЈЕ функционисати без прекида или грешака, да ће недостаци бити благовремено исправљани или да су АПЛИКАЦИЈЕ компатибилана са вашим хардвером или софтвером.

У случају КРШЕЊА ових услова коришћења сву одговорност за евентуалне директне и индиректне штете сноси искључиво КОРИСНИК.

ПРОМЕНЕ УСЛОВА КОРИШЋЕЊА

АУТОР може у сваком тренутку изменити ове УСЛОВЕ КОРИШЋЕЊА тако што ће ажурирати овај текст. Ви ћете аутоматски бити обавезани новим условима коришћења садржаним у изменама, те би из тог разлога требало да периодично посетите ову страницу ради упознавања са тренутно важећим условима коришћења.

АУТОР може да промени или укине сервисе на ПОРТАЛУ с времена на време, из било ког разлога, и без најаве, без одговорности према Вама или било ком трећем лицу.